בקרת מספר מסלולי אבחון: אבחון ממוחשב נירו-פסיכולוגי BRC, אבחון משולב, מבחני אישיות פסיכו-דינמיים, אבחון דידקטי ופסיכודידקטי ואבחון קוגניטיבי LPAD בשיטת פוירשטיין.

בקליניקה קיים ייעוץ ממוקד ונקודתי – נערך על ידי איש מקצוע בכיר שתחום התמחותו עונה על צורכי הפונה.

בנוסף, מסלול ייעוצי מודולארי – מסגרת טיפולית, המהווה אלטרנטיבה לפסיכותרפיה ארוכת טווח.

המסלול מיועד לפונים, שטיפול המבוסס על פגישה שבועית לא מתאים להם, אך גם פגישה ייעוצית חד פעמית לא עונה על הצורך לפתרון הבעיה איתם הם מתמודדים.

במסלול זה, לאחר סדרת מפגשים קצרה, הקשר עם המטפל נמשך בהתאם לצורך (לדוגמה – אפשרויות פגישות נוספות מדי פעם, ביוזמת המטופל).

סוגי אבחון

אבחון נוירו-פסיכולוגי ממוחשב BRC

אבחון BRC הינו אבחון ממוחשב, שמטרתו לבחון את תפקודי הקשב והריכוז והוא מהחדישים ביותר בעולם בתחום הקשב והריכוז.

השיטה פותחה באוסטרליה, זכתה לאישור ה- FDA האמריקאי ואושרה ככלי מחקר קוגניטיבי מהימן ותקף על ידי ה- NIH בארה"ב. היא מקובלת ככלי אבחון באירופה ובארה"ב, וכמובן בישראל.

אבחון BRC מופעל באמצעות מסך מגע ואורך כ- 50 דקות. הוא כולל 14 תתי-מבחנים ובודק, בין היתר: זיכרון מילולי (יישום ממוחשב הדומה למבחן ראי שמיעתי), זיכרון מרחבי-חזותי, CPT (קשב מתמשך), הסטת קשב, מטלות סנסו-מוטוריות (כולל איכות ביצוע), מטלות ורבליות (בין השאר, גרסה ממוחשבת של מבחן סטרופ), תפקודים ופונקציות ניהוליות.

המבחן מאתר את נקודות החוזק של יכולות הנבדק ואת התחומים היותר חלשים, עליהם צריך לעבוד.

בקרת קיימות שתי אפשרויות לקבלת דו"ח ניתוח התוצאות והמלצות:

הניתוח מבוצע וחתום על ידי פסיכולוג קליני:

המלצות להתאמות של הפסיכולוג הקליני מוכרות על ידי רוב המוסדות האקדמיים (בהתאם לנהלים הפנימיים של המוסד).

בקרת משתף הפסיכולוג את הנבדק (ואת הוריו, אם הנבדק צעיר), במסקנות המבחן ויחד הם מחליטים אם כדאי להמשיך בטיפול, בייעוץ או בלמידה לשיפור המיומנויות.

הניתוח מבוצע וחתום על ידי פסיכיאטר המתמחה ב-ADHD ולקויות למידה וכולל:

א. ריאיון פסיכיאטרי.

ב. שימוש בכלי אבחון נוספים בעת הצורך.

ג. המלצה פסיכיאטרית רחבה המתבססת, בין היתר, על תוצאות אבחון BRC

המלצות להתאמות החתומות על ידי פסיכיאטר מוכרות על ידי משרד החינוך והמרכז הארצי לבחינות והערכה.

 

בפגישת הסיכום של תוצאות האבחון, במידת הצורך, יונחה הנבחן אילו תחומים כדאי להמשיך לבדוק ובאילו לטפל.

 

יש להדגיש, כי אבחון BRC אינו בודק תחומים של שפה והשימוש בה (מיומנויות קריאה וכתיבה) הנדרשים לקבלת תמונה על תהליכים קוגניטיביים ועל תפקודי הלמידה. כך, שלשם קבלת התאמות לתלמידי בתי הספר נדרש אבחון דידקטי שנערך על ידי איש מקצוע בעל ידע בלקויות למידה.

Diagnosis

 

אבחון דידקטי

אבחון דידקטי עוסק במיפוי מיומנויות הלמידה הבסיסיות – תוך אפיון ומיפוי קשייו וכישוריו של התלמיד/הסטודנט (קריאה וכתיבה, הבעה בכתב ובעל פה, חשבון ותפיסות גיאומטריות, כישורים וקשיים ברכישת שפה זרה ועוד).

כמו כן, האבחון מזהה את אסטרטגיות הלמידה שהתלמיד/הסטודנט יצר לעצמו עד כה (במודע או לא במודע) וביעילותן של מאגר כישורי הלמידה והחשיבה של התלמיד.

בקרת, אבחון זה משמש מצע ובסיס להקניית אסטרטגיות למידה נוספות, במידת הצורך.

 

אבחון פסיכו-דינמי

האבחון הפסיכו-דינמי נועד לתת תמונת מבנה האישיות של הנבחן, מתייחס לחלקים המודעים והלא מודעים של האישיות, ואותם אזורים אישיותיים הנמצאים בפרה מודה (בין המודע ללא מודע).

טרם התהליך האבחוני נערך ריאיון שמטרתו לקבוע באילו מהמבחנים מתוך בטריית המבחנים הקליניים נעשה שימוש (בנדר, תמונות מתוך ה-TAT, רורשך מלא/חלקי ולעיתים תת-מבחנים ספציפיים של וקסלר).

 

אבחון פסיכו-דידקטי משולב

אבחון דידקטי ופסיכו-דינמי – נערך כאשר ישנה אי-בהירות משמעותית לגבי מקורות הקושי, והתלבטות באיזה תחום נכון וצריך להתמקד בטיפול (הרגשי או הקוגניטיבי-דידקטי).

אבחון משולב יכול להתבצע באחד משני האופנים:

על ידי פסיכולוג מומחה שהוכשר לביצוע אבחון דידקטי.

  • על-ידי אבחון פסיכו-דינמי ואבחון דידקטי שנעשו כל אחד בנפרד, ובלבד שגיבוש המסקנות, האבחנה המבדלת וההמלצות הנובעות משני האבחונים גם יחד יסוכמו בחוות דעת על ידי פסיכולוג מומחה.

 

LPAD אבחון בשיטת פרופ' פוירשטיין

ממפה את פרופיל הלמידה ותהליכי החשיבה של המאובחן, ומשרטט את הדרך בה המאובחן מסוגל ללמוד, תוך ניצול הפוטנציאל שלו (בשונה ממבחני אינטליגנציה רבים שאינם מתייחסים לפוטנציאל אלא ליכולת העכשיוית).

מסקנות האבחון מאפשרות עיצוב המלצות בעלות משמעות, שיאפשרו ליצור שינוי של ממש אצל המאובחן.

האבחון נערך בממוצע על פני 3 פגישות (3 שעות כל פגישה) – במידת הצורך גם יותר.

אינו מוכר על ידי משרד החינוך לצורך מתן התאמות.

אפשרויות יעוץ

מסלול ייעוצי מודולארי

מסגרת טיפולית, המהווה אלטרנטיבה לפסיכותרפיה ארוכת טווח.

המסלול מיועד לפונים, שטיפול המבוסס על פגישה שבועית לא מתאים להם, אך גם פגישה ייעוצית חד פעמית לא עונה על הצורך לפתרון הבעיה איתם הם מתמודדים.

במסלול זה, לאחר סדרת מפגשים קצרה, הקשר עם המטפל נמשך בהתאם לצורך (לדוגמה – אפשרויות פגישות נוספות מדי פעם, ביוזמת המטופל).

לרצף פגישות זה מספר מטרות:

להתמקד בבעיה הספציפית שהובילה לפנייה לייעוץ.

למטפל יתאפשר להגיע להכרות עם עולמו של המטופל, היכרות רחבה מזו המתאפשרת בייעוץ ממוקד .

רצף הפגישות בתחילת הייעוץ המובנה ישמש בסיס לקשר עתידי – כך, שבשלב הבא בתהליך, תהיה לפונה "כתובת" לקשר טיפולי, "דמות טיפולית" מוכרת להיעזר בה לעבודה טיפולית.

 

יעוץ אישי ממוקד מטרה וחד פעמי

פגישה הנערכת על ידי פסיכולוג בכיר שתחום התמחותו עונה על צורכי הפונה.

 

יעוץ חינוכי משולב

הקניית כישורי התמודדות יעילה עם קשיים ספציפיים, בשילוב הקניית הרגלי למידה מותאמים אינדווידואלית, יסייעו לתלמיד בהתמודדותו עם דרישות המערכת החינוכית. בקרת נעשה שימוש במאגר הידע של יועץ חינוכי ושילובו בזווית התייחסות של פסיכולוג דינמי. שילוב זה יוצר כלים מעשיים, הלוקחים בחשבון את מבנה אישיותו הספציפי של הלומד.

ניתן להשתלב בהדרכת הורים אינדיבידואלית או קבוצתית בליווי יעוץ פסיכולוגי.

יעוץ פסיכיאטרי

הפסיכיאטרים במכון קרת , בעלי מומחיות לאבחון וטיפול בבעיות קשב, ריכוז ולמידה בקרב מבוגרים, נוער וילדים.

הפסיכיאטר ידון עם המעוניינים בשאלה אם כדאי לקחת תרופות, או להשתתף בפגישות טיפוליות.

 

קליניקת קרת מעניקה למאובחני המכון – מענה טיפולי כהמשך לתהליך אבחוני בכל תחומי התפקוד, סדנאות הדרכה, תמיכה ליווי ומעקב ע"י צוות רב מקצועי.


 

ניתן לערוך את האבחונים בימים מרוכזים במוסדות חינוך או בחברות וארגונים במחירים מיוחדים .


 

 

אבחון משולב
אבחון משולב כולל אבחון דידקטי ואבחון פסיכולוגי. הפניית
תלמיד לאבחון משולב מתבצעת כאשר קשייו נובעים מגורמים
שונים ונרחבים וכאשר הכשלים בלמידה חמורים במיוחד. מטרת
האבחון המשולב היא להעריך את התפקודים
השכליים-הקוגניטיביים הפועלים בבסיס הלמידה ולבחון את
השפעתם של כוחות ועל כשלים בתפקודו הלימודי של התלמיד –
כל זאת בהתייחס ליכולות ולקשיים בתחום האישיותי, הרגשי,
ההתנהגותי והחברתי ולמידת השפעתם על תפקודו.
אבחון משולב יכול להתבצע באחד משני האופנים האלה:

ג.

על ידי פסיכולוג מומחה שהוכשר לביצוע אבחון דידקטי

1)

על-ידי אבחון פסיכולוגי ואבחון דידקטי שנעשו כל אחד
בנפרד, ובלבד שגיבוש המסקנות, האבחנה המבדלת
וההמלצות הנובעות משני האבחונים גם יחד יסוכמו בחוות
דעת על ידי פסיכולוג מומחה.