אבחון פסיכו-דידקטי

מתי פונים?

פניה לאבחון פסיכו-דידקטי מגיעה על רקע קושי בתהליכי הלימוד של הילד. הקושי יכול להתבטא ברמה הלימודית, הרגשית, ההתנהגותית, החברתית ו/או ההסתגלותיות. הפנייה לאבחון פסיכו-דידקטי תתרחש בדרך-כלל כאשר קשיים אלו פוגעים בפוטנציאל וביכולת הלימודית של הילד. בתחילת תהליך האבחון הפסיכולוג נפגש עם הילד והוריו על מנת לקבל תמונה שלמה של הילד.

ממצאי ההערכה מספקים תמונה כוללת עד כמה שניתן, לגבי אופי קשייו של התלמיד וכן הסיבות לקשיים אלו אשר מתורגמים לאבחנה (אבחנות כגון: לקות למידה בקריאה, לקות למידה בלתי מילולית, לקות בכתיבה, קשיים רגשיים, חשד להפרעת קשב וריכוז, רמת אינטליגנציה וכדומה).

 האבחון יכול לספק מידע לגבי קשיים סביב רכישת הקריאה ו/או הכתיבה ו/או לגבי בעיות נוספות (רגשיות או התנהגותיות), גם אם אין מדובר בלקות שפתית חמורה.

מהו התהליך בפועל?

לאחר פניה שלכם ההורים למכון, תוזמנו לפגישת היכרות (פגישת "אינטייק"). השתתפותו של ילדכם בפגישה תלויה בסוג הבעיה הקיימת, גילו של הילד ונתונה לשיקול הדעת של ההורים והפסיכולוג.

מתבגרים וילדים בוגרים יוכלו להיכנס לשיחה עם הוריהם (שוב לפי תאום עם ההורים). ילדים צעירים יותר בגיל ביה"ס היסודי, יכנסו מאוחר יותר, לאחר השיחה עם ההורים. בתום שיחת ההיכרות תיערך סדרת פגישות אבחון שבד"כ נמשכת כ- 2-3 פגישות עם הילד.

סיום התהליך: בסיום תהליך האבחון יוזמנו ההורים לשיחת פידבק (לאחר שלושה שבועות עד חודש מסיום פגישות האבחון). השתתפות הילד בפגישת הפידבק תלויה בגילו ובשיקול הדעת של הפסיכולוג וההורים. בשיחת הפידבק ימסרו הממצאים להורים בעל-פה. קבלת חוות הדעת הכתובה תימסר להורים מספר ימים לאחר מועד הפידבק.

פגישת מעקב:  מספר חודשים לאחר סיום התהליך האבחוני, קיימת האפשרות לפגישת מעקב, בה ייבדקו ויידונו יישומן של ההמלצות ומידת השתפרותו של הילד ביחס לקשיים שאובחנו. כמו-כן תתאפשר, במידת הצורך, חשיבה על כלים נוספים וזאת בכדי לסייע לילד בהתמודדויותיו.

רקע על היחידה: היחידה לאבחון פסיכו-דידקטי מורכבת מפסיכולוגים בעלי הכשרה וידע בתחום הפרעות ולקויות למידה והפרעת קשב וריכוז. האבחונים והדוחות נערכים על פי הסטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר ומוכרים ע"י של משרד החינוך.

  ראש היחידה הפסיכו-דידקטית (ליאור יואל) –  פסיכולוג חינוכי מומחה בעל תואר שני במדעי המוח ובנוירופסיכולוגיה העוסק מזה שנים באבחון ובטיפול בילדים, מתבגרים ומבוגרים עם הפרעת קשב וריכוז, לקויות למידה ובהדרכת ההורים. במכון קרת ליאור מנהל את היחידה לאבחון לקויות למידה ואבחון פסיכו-דידקטי.

סוגי אבחונים

מה הם סוגי האבחונים לאיתור לקויות למידה?

בארץ אפשר לדבר באופן כללי על שלושה סוגי אבחונים רווחים, שנערכים לצורך איתור שליקויי למידה ומתן ההמלצות לעזרה במסגרות החינוכיות בביה"ס: אבחון פסיכולוגי, אבחון דידקטי ואבחון פסיכולוגי משולב או רב תחומי (פסיכו-דידקטי).

אבחון פסיכולוגי-חינוכי

אבחון פסיכולוגי בודק תחומים שכליים, קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים ומנסה לתאר ולהבין את יחסי הגומלין ביניהם והשפעתם על תפקודו הכללי והאקדמי של התלמיד לצד תפקודים שונים ואחרים.

אבחון דידקטי

אבחון דידקטי עוסק במיפוי קשייו וכשריו של התלמיד בתחומי הלמידה על ידי אפיון ומיפוי של מיומנויות למידה בסיסיות, בכללן קריאה, כתיבה, חשבון ואנגלית ובתיאור התנהגותו של תלמיד בתחומי הלמידה.

אבחון פסיכו-דידקטי משולב

האבחון הפסיכולוגי המשולב הוא אבחון פסיכולוגי הכולל 3 היבטים:

1) היבטים קוגניטיביים שכליים 2) היבטים דידקטיים 3) והיבטים אישיותיים, רגשיים, התנהגותיים וחברתיים. האבחון מתבצע ע"י פסיכולוג ומוערך בו ומודגש הקשר בין תפקודים שכליים קוגניטיביים הפועלים בבסיס הלמידה לבין כוחות מחד וכשלים מאידך בתפקודו הלימודי של התלמיד.

אבחון הפרעת קשב וריכוז

ממצאים מהאבחון הפסיכו-דידקטי משמשים לעתים רבות כתמיכה ועדות לאבחנה של הפרעת קשב וריכוז.

במכון קרת נערך אבחון קשב וריכוז בשיטת BRC.