כישורי למידה וחשיבה

סדנת כישורי החשיבה מתייחסת לתהליכים קוגניטיביים וכלים ספציפיים ממוקדי מטרה, ונבנית בהתאמה אינדווידואלית לדרישות ולמטרות הפונה (אנשים פרטיים או מוסדות). תהליך הפנמת הידע החדש אינו מובן מאליו. יכולת זו משמעותית עוד יותר בתקופתנו הרוויה בתהליכי קדמה טכנולוגיים ואחרים. משתתפי הסדנה יקבלו כלים להתמודדות נכונה עם תהליכים אלה וניצולם לתועלת הארגון אותו הם מייצגים.

סדנה לדוגמא, המועברת כבר זמן רב, כחלק אינטגרלי מהלימודים בקורס טייס בחיל האוויר: טייס קרב, בדומה למנהל בדרג בכיר בארגון, מוצף בצורך בלתי פוסק לקבל החלטות בכל רגע נתון. בתחקיר הלימודי, שנערך לאחר קרבות אוויר מדומים, דנים בתהליך קבלת ההחלטות. המטרה העיקרית היא לא רק להביא את פרח הטייס להכיר בהחלטה שגויה שקיבל. לצורך התרחשות תהליך לימודי, נדרש תרגום הטעות הספציפית לשפה של פונקציות קוגניטיביות. תהליך הזיהוי ותיקון הטעות בפעם הבאה יתאפשר בזכות השימוש בכלים ספציפיים שמסייעים בשיפור ובחידוד כישורי החשיבה שבונים יחד את תהליכי קבלת ההחלטות הכלליים.

התרגילים בסדנה מכוונים לסוגים שונים של פונקציות קוגניטיביות –  הגברת יכולת הריכוז, יכולת תכנון מראש, כישורים הנדרשים לעיבוד נתונים, יכולת חשיבה מופשטת. הסדנה תתמקד בעבודה על דרכי החשיבה, יצירת הרגלי פעולה, יכולת לחשוב באופן לוגי. המשתתפים ילמדו לקבל החלטות באופן שקול ולא אימפולסיבי. משתתפי הסדנה ירכשו מיומנויות לזיהוי נקודות החולשה הקוגניטיביות האופייניות לכל אחד מהם ואסטרטגיות לשיפורן.