ADHD בקרת

המטפלים בקרת מכירים היטב את דינמיקת ההתמודדות היומיומית עם בעיית ה- ADHD. כמענה – אנו מציעים שיטות טיפול ממקדות מטרה וכלים פרקטיים, הנותנים סיוע ועזרה מעשית. טיפול זה בשילוב עם טיפול דינמי, המתמקד בתחום הרגשי, מובילים להישגים משמעותיים בתחומי התפקוד הבעייתיים של אוכלוסייה זו.

רציונל הגישה הטיפולית

אנו מצדדים בגישה הרואה ב-ADHD בעיקר בעיית התארגנות – גם בתוך עולם העשייה וגם בעולם הפנימי.

רבים הסובלים מהפרעת קשב לא מפיקים את מלוא הפוטנציאל היצירתי שלהם כתוצאה מהפגיעה ביכולתם הארגונית. עובדה זו חשובה ביותר, שכן הטיפול ב-ADHD מתבסס גם על רתימת החלקים היצירתיים לתהליך השינוי.

הצורך הראשוני בתהליך הטיפולי באנשים אלו הינו ארגון מחדש של תחומים שונים בחייהם:

קרת מעניקה התייחסות לבעיות הרגשיות שנוצרו במהלך ההתפתחות והגדילה, גם כתוצאה מבעיית הקשב, ובמקביל, מעניקה אמצעים וכלים לבניית הארגון והשליטה החדשים בחיי היום יום.

התהליך הטיפולי בקליניקה יחל בגיבוש המבנה המהווה יכולת ארגונית חדשה.

המבנה מתייחס למערכת של כלים לשליטה חיצונית, המוקמת במהלך התהליך הטיפולי, במטרה לפצות על החולשה המולדת של אמצעי השליטה הפנימיים. הוא יאפשר לאדם הסובל מהפרעת קשב להשתמש בחשיבתו בצורה הטובה ביותר. בצורה זו, המחשבות או הרעיונות לא יתפזרו לכל עבר ויתרחקו משלב המימוש. כך נמנע תוספת של עוד חוויה מתסכלת למאגר החוויות המתסכלות.

השלב הראשון ביצירת המבנה הוא תכנון תבנית. בשיטה זו אין צורך לתכנן את המחויבויות הקבועות ואת לוח הזמנים בכל פעם מחדש. משימתנו הטיפולית, הינה להכניס אותם בהדרגה לרוטינה של סדר היום השבועי, ולהפכם לאוטומטיים ככל היותר.

תהליך הלמידה של השימוש בתבנית אינו פשוט כפי שהוא עלול להישמע. על המטופל להתכונן לעובדה, כי התהליך מתאפיין בהרבה אכזבות והתחלות מחדש. ההתמקדות תהיה במקומות ,בהם חוויות הכשלון המצטברות הובילה להרמת ידיים אוטומטית וגורפת, ולירידה בהערכה עצמית.

על מנת להוציא את המטופל ממעגל הקסמים בו הוא תקוע (מעגל שבו קושי ביכולת הארגון מוביל לצורת התנהגות, שמכשילה את סיכויי ההצלחה). נדרשת הבנתו של המטופל, כי כישלון בביצוע התכנון, אם יתרחש, מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך השינוי שהוא והמטפל יוצרים.

שילוב פסיכותרפיה דינמית ואימון טיפולי

המענה הטוב ביותר עבור הסובלים מהפרעת קשב, הינו מסגרת טיפולית בעלת התמחות כפולה: גם בפסיכותרפיה דינמית וגם באבחון וטיפול ב-ADHD.

בתהליך זה, נעשה שימוש בכלים נקודתיים ופרקטיים העשויים לעזור ביצירת שינוי משמעותי, במקביל לעבודה על החלקים הרגשיים עם המטפל הדינמי.

הפסיכותרפיה נותנת מענה לבעיות הרגשיות הנוצרות, בין היתר, כתוצאה מהפרעת ה-ADHD. לעומת זאת, הבעיות הקשורות לסינדרום, מטופלות בצורה הטובה ביותר באמצעות יצירת מבנה. שגיאה נפוצה הינה לטפל רק בבעיות ההתארגנות מול העולם החיצוני (הסחת דעת ואימפולסיביות) ולהזניח את הבעיות הקשורות למבנה האישיות לחווית העצמי (הערכה עצמית נמוכה, דיכאון ויחסי משפחה מעורערים), ולהיפך.